images/dot.jpg (825 bytes) KILDETEKST OVER GENERATION 1-2  (1711 - 1839) :

    [ kildetekst ] [ 1711-1839 ] [ 1840-1894 ] [ 1895-1948 ] [ 1949-2009 ]

Møgeltønder

images/dot.jpg (825 bytes) S T A M F A D E R :
   JENS BOYSCHAU eller BEUSCHAU, gårdejer i Rinkenæs, Aabenraa Amt. Født ca. feb. 1711, død 8. juli 1795 i Rinkenæs, 84 år 5 md. gl. Han var gift med WOLDBURG THOMSEN, datter af husmand THOMAS THOMSEN i Adsbøl, Aabenraa Amt. Født ca. maj 1724, død 28. juli 1795 i Rinkenæs, 71 år 2 md. gl.
   De er ikke gift i Rinkenæs, og JENS er heller ikke født i sognet. De overtog en gård i Rinkenæs efter den tidligere ejer JACOB PETERSEN HY. Gården var underlagt Gråsten Gods.
   Ved afviklingen af landsbyfællesskabet 1769 i Rinkenæs, nævnes JENS BOYSCHAU og hans gård i Rinkenæs. Jorden var forinden drevet i fællesskab, men blev nu udstykket til hver enkelt gård.
   I 1769 var der 27 gårde i Rinkenæs, og JENS BOYSCHAU's gård var da ansat til et areal af 32 tønder og 5 skæpper land. Parrets havde 2 børn (1.gen., nr. 1-2).


images/dot.jpg (825 bytes) 1. G E N E R A T I O N

images/dot.jpg (825 bytes) 1*) HANS BEUSCHAU, gårdejer i Rinkenæs. Født 2. oktober 1762, død 17. juli 1830 i Rinkenæs, 67 år 10 md. gl. Han overtog fødegården i Rinkenæs. Den 26. oktober 1787 blev han gift i Rinkenæs kirke med METTE JØRGENSEN, datter af CHRISTEN JØRGENSEN fra Kiskelund, Bov sogn, Aabenraa Amt. Hun døde 1838. Parret havde 2 børn (2.gen.,nr. 3-4).
   Parret er stamforældre til Rinkenæs-linien.
   Denne gren af slægten staver deres slægtsnavn således: BEUSCHAU.

images/dot.jpg (825 bytes) 2*) THOMAS JENSEN BEUSCHAU eller BOYSCHAU, husmand i Møgeltønder, Tønder Amt. Født 4. april 1765 i Rinkenæs, død 3.april 1800 i Møgeltønder. Han blev den 28.oktober 1791 gift i Møgeltønder kirke med METTE CATHRINE KORFF, datter af gårdejer PETER KORFF i Rinkenæs.
   Hun havde forinden været gift med JACOB DEUTCH fra Tved, Tønder landsogn. Formentlig har parret kendt hinanden fra barnsben, da de er nogenlunde jævnaldrende. Sandsynligheden taler for, at deres forældre har arrangeret ægteskabet. En metode der var herskende dengang indenfor gårdejerfamilierne. Begge fædre var gårdejere i Rinkenæs sogn, og har derfor kendt hinanden.
   KORFF-slægten var i 1700- og 1800-tallet en udbredt gårdejerslægt i Rinkenæs sogn. Allerede i 1600-tallet nævnes gårdejer Hans Korff i Rinkenæs, der er stamfader til slægten i Rinkenæs.
   Den mulige storkøbmand, kan meget vel være en Korff, da der boede en i Sønderborg i 1800-tallet, der stammede fra Korff-slægten i Rinkenæs.
   Husmandsstedet i Møgeltønder erhvervede THOMAS J. BOYSCHAU i 1792.
   METTE C. KORFF er født 20. februar 1767 i Rinkenæs, død 7. december 1835 i Møgeltønder. Parret havde 4 børn (2. gen., nr. 5-8).
   Parret er stamforældre til Møgeltønder-linien.
   Denne gren af slægten staver deres slægtsnavn således: BOYSCHAU.images/dot.jpg (825 bytes) 2. G E N E R A T I O N

images/dot.jpg (825 bytes) BØRN AF 1) HANS BOYSCHAU, NR. 3-4:

   3*) JENS BEUSCHAU, gårdejer, senere husmand i Rinkenæs. Født 20. august 1788 i Rinkenæs, død 20. november 1857 i Rinkenæs.
   Han overtog ikke faderens gård, men fik en anden i Rinkenæs sogn.
   Den 22. november 1816 blev han gift i Rinkenæs kirke med enken ANNA CATHRINA HENNINGSEN. I dette ægteskab blev der ikke født nogen børn.
   Den 8. oktober 1839 blev JENS BOYSCAU gift i Rinkenæs kirke med CAROLINE MARIE JOHANNSEN fra Adsbøl, født ca. 1815. Der var altså hele 27 års forskel på ægteparret.
   Ved Folketællingen 1845 er der bosat 13 personer på den store gård i Rinkenæs.
   Foruden parret og deres tre små børn, havde man hele fem tjenestefolk og en tærsker. Endvidere havde man to børn i pleje, der stammede fra Felsted sogn (Jørgen og søsteren Marie Revslund).    Senere blev JENS BOYSCHAU ejer af et husmandssted i Rinkenæs. Han efterlod konen og tre børn (3. gen., nr. 9-11).

   4) SILLA MARIA BEUSCHAU, født 9. september 1791 i Rinkenæs, død ugift 23. marts 1814 i Rinkenæs.

images/dot.jpg (825 bytes) BØRN AF 2) THOMAS JENSEN BOYSCHAU, NR. 5-8:

   5*) JACOB JENSEN BOYSCHAU, Krovært i Møgeltønder. Født 4. oktober 1792 i Møgeltønder, død 30. maj 1824 i Møgeltønder.
   Han var gift med INGE BOTHILDE PETERSEN. Hun giftede sig efter mandens død, den 11. marts 1831 i Møgeltønder kirke med væver FRIDRIK J. JOHNSEN.
   I Ægteskabet med førstnævnte var der 5 børn (3.gen., nr.12-16 )

   6*) PETER KORF BOYSCHAU, gårdejer i Toghale, Møgeltønder sogn. Født 25.december 1794 i Møgeltønder, død 10. december 1835 i Toghale.
   Han var gift med CATHRINE ELISABETH CARSTENSEN, fra Flensborg. Født ca. 1805, død 23. april 1832 i Toghale, 27 år gl.
   Parret må være gift i Flensborg (omkr. 1822), og boede her den første tid af ægteskabet.
   I  1824 købte PETER K. BOYSCHAU slægtsgården i Toghale på auktion.
     Zoom Foto
   "Christiansgård" -- Toghale
   Gården var en fæstegård under godset Schackenborg. Den tidligere ejer var ELLEN, enke efter HANS NISSEN. Auktionen fandt sted 28. februar 1824.
   PETER K. BOYSCHAU måtte betale 2.600 Rigsbankdaler Courant for gården i Toghale.
   Efter hans død blev der afholdt skifte på gården i Toghale, og arvingerne var de tre efterladte børn, der alle var umyndige.
   Som formynder for børnene blev udpeget deres onkel 5) JENS BOYSCHAU. Her er skiftets indhold:
                SKIFTE OVER PETER KORF BOYSCHAU
  Toghale den 11. december 1835 efter at det var anmeldt at gårdmand Peter Korf Boyschau ved døden var afgangen og efterladt tre umyndige fælles børn med hans forhen afdøde kone Christine Elisabeth efter hvem nu afdøde sad i uskiftet bo efter kongelig bevilling.
   Fremmødte vidner var sognefoged Nis Nissen og Jes Madsen, afdødes broder Jens Boyschau var tilstede.
   Børnenes navne og alder var således:
a. søn Andreas Chr. Boyschau, 13 år gl.
b. datter Cathrine Magdalene Boyschau, 11 år gl.
c. datter Cecilia Marie Boyschau, 4 år gl.
   Inventaret på gården var:

I SOVERUMMET:
1 chatol med skab (forseglet, lånt deraf og udtaget   til begravelse 4
   bordduge og 4 servietter), kommode (deri lagt bestik, bl.a. 13
   spiseskeer og 14 teskeer),
1 bord, 1 langstol, 6 stole, 1 stueur, 7 blomsterpotter, 1 lille bord, 6
skilderier og 1 seng (med overdyne, underdyne og hovedpuder).

I KØKKENET:
2 borde, 8 tallerkenerm 5 skåle, 1 morter og 2 lysstager.

I BRYGGERSET:
1 messing bassin, 1 kobbertragt, 1 kobberpande, 2 messingkedler,
   28 mælkebøtter, 1 kerne, 1 spand, 1 tekedel, 3 jerngryder, 10
   kornsække, 2 stole, 1 kaffemølle, 1 balje, 1 mælkespand, 1
   øltragt, 1 øltønde, ½ øltønde, 1 bagetrug, 1 kobberkedel og 2
   potter.

I ET LILLE KAMMER:
1 bord, 5 tønder, 1 tekedel.

I PISSELEN:
1 spejl, 1 bassin, 1 balje, 1 tønde, 1 rød kuffer (forseglet),   1 lille
   rød kuffert (fors.), 1 chatol (fors.) og 1 sengested (fors.).

I ET MINDRE KAMMER:
1 kuffert og 2 kar.

I NÆSTE KAMMER:
1 seng, 1 sengested med gardiner, 2 spindehjul og 1 bogreol.

I DAGLIGSTUEN:
1 bord, 3 stole, 1 smørtrug, 1 bakke, 1 spejl, 1 seng med tilbehør, 1
   seng uden overdyne og en del glas og flasker.

I KARLEKAMMERET:
1 seng med tilbehør.

I STALDEN:
4 tre-års stude, 2 to-årige stude, 4 kvier, 2 to-årige kvier, 2
   tre-årige kvier, 8 kalve, 6 spæde kalve, 8 søer, 1 sort føl-hoppe,
   1 brunblisset følhoppe, 1 sort fire-årig hest, 1 rød-blisset tre-års
   hest , 1 rød-blisset to-års hoppe, 1 føl, 20 får, 1 ridesaddel, 1
   hakkelseskiste, 3 forke, 6 skovle, 7 høriver, 3 høforke, 1
   korntønde, 2 plove m. tilbehør, 1 stadsvogn med tilbehør, 2 par
   harver, 6 spader, 1 tønde, 1 trug, 2 plejle, 2 harver, 2 vogne
   med tilbehør.

   (Nogle enkelte ting er ikke taget med da teksten var næsten
ulæseligt).
   Som det ses har det været tale om en anseelig gård efter tidens forhold. Man kan levende danne sig et billede af gårdens udseende.

   Gælden på ejendommen (passiverne) androg 2.248 Rigsbankdaler. Bl.a. havde gårdejer Hans Korff i Rinkenæs 1.872 Rbdl. tilgode.
De finansielle aktiver i boet udgjorde 786 rbdl.
   Broderen Jens Boyschau fra Møgeltønder må have stået for fastsættelsen af driften indtil Andreas Chr. Boyschau var myndig.
   I 1843 overtog sidstnævnte gården i Toghale. Peter Korf Boyschau havde i alt 4 børn (3. gen.,nr. 17-20)


   7) JENS BOYSCHAU, født 25. december 1794, tvilling med
førnævnte. Han døde kun 2 dage gl., den 27. december 1794.

   8* ) JENS THOMSEN BOYSCHAU, styrmand og husmand, senere købmand, slagter og sognefoged i Møgeltønder. Født 30. januar 1798 i Møgeltønder, død 23. juli 1857 i Møgeltønder.
   Han blev gift 1. gang den 10. december 1829 i Møgeltønder
kirke med ZICILIA PETERSEN, født 1807 i Kannikhus, Møgeltønder sogn, død 24. januar 1841 i Møgeltønder. I parrets ægteskab var der 6 børn (3.gen., 21-26 ).
   Efter hendes død giftede JENS T. BOYSCHAU sig med CHRISTINE THOMSEN, og parret fik sammen 4 børn (3. gen., nr. 27-30).
   Efter hendes mands død giftede hun sig med PETER JENSEN, der 1860 søgte Schackenborg Gods om tilladelse til at overtage hans forgængers rettighed til købmandshandel. Han ønskede endvidere at have brændevinsudsalg, og begrundede sin ansøgning i at der ikke var nogen udskænkningssteder i den sydlige del af Møgeltønder by, helt op til Slotsgaden. Der var kun et "høkeri" som han nu selv stod med, efter at have giftet sig til det.
   JENS T. BOYSCHAU er som førnævnt fader til i alt 10 børn (3.
gen., nr. 21-30).


[ kildetekst ] [ 1711-1839 ] [ 1840-1894 ] [ 1895-1948 ] [ 1949-2009 ]
[ Back to Top ]

Copyright © 1998 Haslev Data. All rights reserved.
Revised: maj 16, 2009.